Algemene dansvoorwaarden

Algemene dansvoorwaarden

Algemene dansvoorwaarden

Dans & Balletstudio Bergh stelt zich niet aansprakelijk voor blessures, schade, diefstal of verlies, vermissing van goederen.

Elke leerling/cursist, bezoeker zal de faciliteiten van het gebouw geheel op eigen risico volgen. Kosten van enig ongeval of letsel als gevolg van aanwezigheid in het gebouw, vóór / in / tijdens / na de les(sen) kunnen niet verhaald worden.
Dans & Balletstudio Bergh zal geen enkel claim accepteren.
Deelname aan het kinder-/dansfeestje is geheel voor eigen risico. Voor opgelopen schade /letsel aan eigendommen of aan personen vóór, in, tijdens of na de les is Dans & Balletstudio Bergh op geen enkele wijze aansprakelijk.

Om de concentratie van de leerlingen/cursisten optimaal te houden en ervoor te zorgen dat de leerlingen/cursisten teveel worden afgeleid, is het bijwonen van de reguliere lessen door ouders, familie niet toegestaan. Uitzondering: bij kinderen met een hoge drempelvrees, de allereerste keer, een proefles is een ouder wel toegestaan om te blijven.
Per jaar zijn er speciale evenementen, waaronder een danspresentatie of een dansvoorstelling of een kijkles. (Aankondiging in nieuwsbrief, bij activiteiten of per e-mail).

Indien door omstandigheden en door overmacht lessen uitvallen (bv. ziekte/blessure van de docente), dan worden de leerlingen/cursisten daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld via WhatsApp, SMS of telefonisch.
Vanaf de 2e les vervallen les zal er een inhaal regeling getroffen worden.

Afwezigheid bij de les(sen) van leerling/cursist of het afbreken van een lesperiode, geeft geen recht op vermindering of restitutie van het lesgeld.
Uitzondering: opgelopen letsel, langdurige ziekte, zwangerschap, verhuizing.
Indien de leerling/cursist in bijzondere gevallen de les (tijdelijk) niet meer kan volgen, dan graag melden per e-mail of per telefoon om met mij te bespreken of (tijdelijk) stopzetten van betaling mogelijk is.

Het dansseizoen bestaat uit 36 lesweken van september t/m juni.

Inschrijven:
De inschrijving kan online via de website en moet volledig ingevuld en ondertekend worden verzonden. Deze inschrijving is bindend voor een heel seizoen.

Aanmelding:
Inschrijven moet dus voor ieder seizoen opnieuw. De leerling/cursist schrijft zich in voor één seizoen dat loopt automatisch af aan het eind van het schooljaar. U zit dus niet vast aan een langdurig contract.

Bij een korte cursus geldt de aanmelding gedurende de looptijd van de cursus. Uitschrijven is hierbij niet nodig. Tussentijds uitschrijven bij een korte cursus is niet mogelijk. Een serie van 12 lessen is een korte cursus.

Bij overmachtsituatie vindt tevens geen restitutie van het lesgeld plaats. Alle gemiste lessen zullen op een ander moment worden ingehaald en/of er zal naar een ander alternatief worden gekeken.

Indeling van de leerlingen/cursisten vindt plaats op leeftijd, de groep/les waarin de leerling/cursist is geplaatst zal vóór 1 september worden doorgegeven en kijk tevens tijdig op de website www.dansballetbergh.nl bij lesrooster. Op de website kan men alle gedetailleerde informatie opzoeken en terugvinden.

Logo

Adres: Plantsoensingel Zuid 36, 7041 ZE ‘s-Heerenberg.

Zoeken